BitDefender Internet Security 26.0.16.69

BitDefender Internet Security 26.0.16.69

BitDefender – 114,3MB – Shareware – Windows
ra khỏi 39 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
BitDefender Internet Security 2010 giữ gia đình của bạn kết nối Internet an toàn, mà không làm chậm máy tính của họ. It khóa ra virus, hacker & thư rác, trong khi cung cấp bảo vệ bức tường lửa và kiểm soát của cha mẹ.

Tổng quan

BitDefender Internet Security là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi BitDefender.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 565 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của BitDefender Internet Security là 26.0.16.69, phát hành vào ngày 09/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

BitDefender Internet Security đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 114,3MB.

Người sử dụng của BitDefender Internet Security đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho BitDefender Internet Security!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 565 UpdateStar có BitDefender Internet Security cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
BitDefender
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản